Welke problemen kunnen zich voordoen ?

Spraakontwikkeling

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken.
Binnen de logopedie heeft spraak te maken met de besturing van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van klanken.
Wanneer iemand problemen heeft met de spraak is deze soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving.

Taalontwikkeling

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken.
Voor ieder mens, jong of oud, is taal van groot belang. Taal zorgt ervoor dat wij de enige levende wezens op aarde zijn die hiermee kunnen communiceren.
Wanneer iemand problemen heeft met taal staat dit een goede communicatie in de weg.

Logopedie & neurologische aandoeningen

Door uitval of beschadiging van het zenuwstelsel of onze hersenen kunnen er spraak- en/of taalproblemen ontstaan. Problemen bijvoorbeeld van  van dysartrische of afatische aard. De locatie van de aandoening bepaalt het beeld van de aandoening en ook het stadium is  bepalend. Problemen bij eten en drinken (kauwen en slikken) kunnen voorkomen en vragen om begeleiding (Dysfagie).

Stotteren

Wat is stotteren? Stotteren is onvloeiend spreken. Dit kan bestaan uit: het herhalen van klanken, lettergrepen, woorden of zinsdelen; blokkeren op een klank en het vermijden van woorden of spreeksituaties. Soms is er een duidelijke verstoring van de adem te horen. Beginnend stotteren is de onvloeiendheid op jongere leeftijd welke wanneer deze goed wordt begeleid ook weer kan verdwijnen.

 

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor  de gebitsstand, uitspraak en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zijn: mondademen, verkeerd slikken en duim-, speen en vingerzuigen. Mondademen heeft een negatieve invloed op de algehele gezondheid. OMFT is een behandelwijze die deze afwijkende mondgewoonten verminderd en het evenwicht in de mond doet herstellen.

 

Adem en hyperventilatie 

Een verkeerd ademgebrui of een onnatuurlijk ademritme kan voor veel klachten zorgen. Een goed ademing is van belang voor het spreken (stem) maar ook voor het welbevinden.

 

Stem

Stemproblemen kunnen organisch of functioneel van aard zijn. Door logopedische begeleiding wordt de juiste stemtechniek geleerd. De zangstem vraagt soms ook om extra ondersteuning en oefening.

 

Lees- en schrijfproblemen

Kinderen maar ook volwassenen kunnen problemen hebben met lezen en/of schrijven. Soms zal er sprake van Dyslexie zijn. Lees- en schrijfproblematiek vraagt om een specialistische aanpak.

Adres gegevens

De Dam 5e
6021 KM Budel
Telefoon: 0495 495557
Email: info@logopediebudel.nl

ONZE LOCATIES:

Budel (Hoofdlocatie)
De Dam 5e
6021 KM Budel

Heeze
Kruis 5
5591 LA

Leende
Valkenswaardseweg 1a
5595 CC Leende

Soerendonk
van Schaiklaan 3
6027 PL

Sterksel
Beukenlaan 6
6029 PZ

Locatie Leende
Breedvennen 3
5595 DE Leende