Wat doet een dyslexiebehandelaar

Een dyslexiebehandelaar probeert eerst de lees- en spellingproblemen in kaart te brengen. Dit kan door het opvragen van gegevens, het afnemen van een anamnese, het opnemen van contact met de leerkracht en  door het verrichten van eigen observatie en onderzoek.

Aan de hand van de gegevens en de resultaten van het onderzoek stellen wij een behandelplan op. Dit plan wordt met de cliënt besproken waarna eventueel tot behandeling kan worden overgegaan.

Behandeling kan bestaan uit oefening en begeleiding ter verbetering van de fonologie (klankontwikkeling), taal- , spraak- en of auditieve ontwikkeling. Oefenen van de lees- en spellinghandeling en het begrijpend lezen. Motivatie voor lezen blijft een extra aandachtspunt.

Binnen een DBC kan volgens de richtlijnen van het “Masterplan Dyslexie” een behandeling worden gestart.

Adres gegevens

De Dam 5e
6021 KM Budel
Telefoon: 0495 495557
Email: info@logopediebudel.nl

ONZE LOCATIES:

Budel (Hoofdlocatie)
De Dam 5e
6021 KM Budel

Heeze
Kruis 5
5591 LA

Leende
Valkenswaardseweg 1a
5595 CC Leende

Soerendonk
van Schaiklaan 3
6027 PL

Sterksel
Beukenlaan 6
6029 PZ

Locatie Leende
Breedvennen 3
5595 DE Leende