Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals zoals o.a. de logopedist verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Klik hier voor de volledige meldcode