Welkom

Praktijk Logopedie & Dyslexie

De praktijk heeft vestigingen in Budel, Soerendonk, Sterksel, Leende en Heeze.  Binnen onze praktijk werken er logopedisten die gespecialiseerd zijn in. 

 

Adem en stemproblemen, hyperventilatie

Manuele larynx facilitatie

Mondmotorische problemen, OMFT

Spraak en taalontwikkeling

Afasie-Dysartrie

Slikproblemen

Prelogopedie

Lees- en spellingbegeleiding/Dyslexie

 

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook vindt u informatie over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars. Meestal behandelen wij op afspraak in de praktijk maar indien nodig komen wij graag naar u toe voor behandeling aan huis. Hiervoor dient een medische indicatie te worden afgegeven.

Bij Praktijk Logopedie & Dyslexie Budel Leende Soerendonk Sterksel nemen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen. 

De praktijk is gewoon geopend en we werken in een 1-op-1 situatie, waardoor de behandelingen in principe gewoon door kunnen gaan.

Dit doen wij voor jouw/uw en onze gezondheid:
• Wij geven geen handen en geven geen high fives
• Wij wassen onze handen voorafgaand aan de behandeling met water en zeep
• Wij maken na iedere behandeling het bureau schoon
• Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden extra schoon (deurkrukken, kranen, wc’s en apparatuur).

Wat verwachten wij van jou/u:
• Was je handen vóór de behandeling met water en zeep.
• Ouders van kinderen die in behandeling zijn wachten in de wachtkamer.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.

Kom niet naar de praktijk, bij de volgende klachten:
• Verkoudheidsklachten zoals hoesten, keelpijn en/of lopende neus.
• Verhoging tot 38 graden Celcius of koorts (hoger dan 38 graden).
• Bij benauwdheid

Blijf bij bovenstaande klachten thuis, ziek goed uit en zorg dat je anderen in je omgeving niet besmet.

Continuïteit van de behandeling:
Voor nu gaan de behandelingen dus gewoon door zoals we die gepland hebben. Bij geen bericht zien we elkaar gewoon in de praktijk op het afgesproken moment.

Als er bij klachten van de therapeut of van de cliënt de behandeling niet door kan gaan op de gebruikelijke wijze, willen wij als praktijk laten weten dat we de behandeling kunnen voortzetten met behulp van tele-logopedie. Dit houdt in dat we elkaar spreken via een video-verbinding, (Zoom/Skype/Whatsapp videobellen). Op deze manier kunnen we de oefeningen die we in de vorige behandeling hebben gedaan evalueren en kunnen we nieuwe oefeningen/huiswerk bespreken en zo kunnen we de continuïteit van de logopedie blijven garanderen. 

Voor ons is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. Zodat we de behandelingen op een prettige wijze kunnen voortzetten.
We gaan er met elkaar het beste van maken en ik hoop op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus! 
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht!